Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży (od 16 r.ż.), jak również terapię par i małżeństw w ujęciu psychoanalitycznym. Psychoterapię prowadzę w języku polskim oraz języku angielskim

Pomagam osobom:

  • Z objawami depresyjnymi, lękowymi i psychosomatycznymi
  • Z trudnościami z samooceną
  • Z poczuciem niejasności co do własnych celów życiowych, preferencji i wyborów
  • Z trudnościami w relacjach
  • Z zaburzeniami odżywiania
  • Z zaburzeniami osobowości

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest jednym z najbardziej skutecznych środków wsparcia psychologicznego.

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu

Zweryfikowaną naukowo metodą psychoterapii, która została opracowana w celu leczenia pacjentów z zaburzeniami osobowości.

Terapia par

Forma terapii, która koncentruje się na głębokim zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów w związku między partnerami.