Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) jest zweryfikowaną naukowo metodą psychoterapii, która została opracowana w celu leczenia pacjentów z zaburzeniami osobowości (początkowo dla pacjentów z zaburzeniem osobowości borderline). Jej twórcą jest Otto F. Kernberg wraz z zespołem współpracowników z Personality Disorders Institute (Weil Cornell Medical Colege, Nowy Jork). TFP powstało jako wynik integracji wiedzy pochodzącej z teorii psychoanalitycznych ze współczesnym dorobkiem z obszaru neurobiologii oraz badań nad przywiązaniem.

Istotą TFP jest rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych doświadczanych przez pacjenta w relacjach z innymi oraz, to w jaki sposób pacjent przeżywa siebie i drugą osobę w danej relacji, jak również integrowanie sprzecznych czy nieakceptowanych aspektów w doświadczaniu siebie i innych. Wszystko to obywa się w oparciu o relację pacjenta z terapeutą, która staje jest przedmiotem wnikliwej analizy pod kątem odtwarzania się, także w niej, typowych dla pacjenta wzorców relacji z innymi ludźmi. Zrozumienie kontekstu emocjonalnych doświadczeń oraz ich integracja prowadzi do bardziej spójnego przeżywania siebie i innych ludzi, co skutkuje zwiększeniem zdolności do tworzenia trwałych, stabilnych relacji oraz zdolności do bardziej satysfakcjonującego funkcjonowania w obszarze życia zawodowego. W TFP dużą uwagę przykłada się do prawidłowej diagnozy oraz kontraktu, który stanowi niezbędną ramę dla procesu leczenia.