„Życie można zrozumieć tylko patrząc na nie wstecz.

        Żyć trzeba jednak naprzód”

                                                            SØren Kierkegaard